Odjel za projektiranje i inženjering

There are no translations available.


Bavimo se iscrtavanjem oplate i izvedbenih nacrta, proračunima, 3D vizualizacijama...

Pružamo usluge izrade projektne dokumentacije
(idejni, glavni i izvedbeni projekti).


Pripremamo cijelokupnu dokumentaciju za predaju rješenja o izvedenom stanju (legalizacija).

 • Projektiranje betonskih, čeličnih, drvenih i zidanih konstrukcija zgrada
 • Projektiranje rekonstrukcije i adaptacije građevina
 • Savjetodavne usluge pri projektiranju i izvođenju konstrukcija
 • Tehničko savjetovanje investitora
 • Tehničko ocjenjivanje projekata
 • Upravljanje ugovorima i nadzor nad provedbom ugovora


 Projektna dokumentacija
 •  Idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja
Dozvole za građenje
 •  rješenje o uvjetima građenja, rješenje o izvedenom stanju, lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola
Projektantski nadzor
 •  Projektantski i obračunski nadzor nad izgradnjom građevine
Etažiranje
 •  postupak uspostave vlasništva nad točno određenim dijelom zgrade

Energetsko certificiranje

 • Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade - ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
 • Od 01.07.2013. energetski certifikat moraju imati zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi) koji se prodaju.


Savjetovanje
 •  financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina i ostalo
Troškovnici
 • troškovnik rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, za izgradnju građevine
Dizajn interijera
 • dizajn i 3D vizualizacije prostora
Legalizacija građevina
 • cijelokupni proces prikupljanja dokumentacije, izrade projekta, predaje dokumentacije nadležnim tijelima, praćenje projekta do donošenja Rješenja o izvedenom stanju (legalizacije)
 • Kom­pletna legal­izacija na jed­nom mjestu. Obzirom na inter­dis­ci­pli­narost samog pos­tupka, u njemu sud­jeluju: arhitekt, geo­det, inženjer građevinarstva, građevin­ski vješ­tak, odv­jet­nik... U mogućnosti smo provesti da kom­pletna usluga legal­izacije kuće, poljoprivred­nih objekata i drugih građev­ina za naše kli­jente bude riješena na jed­nom mjestu.

ODJEL ZA PROJEKTIRANJE I INŽENJERING

tel: + 385 1 3370 677
fax: + 385 1 3370 681
mob: +385 98 421 993 (Marina Marić)
adresa 1: Oranice 36, 10090 Zagreb
adresa 2: Svetonedjeljska c. 12a 10431 Kerestinec
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  Pod rubrikom 'Pitanja i odgovori' u kategoriji 'PROJEKTIRANJE' možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja.  


Croatian(HR)English (United Kingdom)

On line guests

 • [Bot]
 • [Google]
Now online:
 • 1 guest
 • 2 robots
Total members: 403

Pro mimato